logo

POWSTAŁE PROBLEMY

Powstał m.in. problem spłaty ich zagranicz­nych zobowiązań finansowych. Z byłego ZSRR wyodrębniło się 16 państw i zagraniczni wierzyciele początkowo dopominali się, aby każde z nich spłaciło swoją część długu. Jednakże kiedy okazało się, że tylko Federacja Rosyjska spłaca swoje należności, zawarto poro­zumienie, na mocy którego przyznano jej wszystkie – zagraniczne aktywa byłego ZSRR w zamian za przyjęcie odpowiedzialności finansowej za całość długów. Prostszy był podział w wypadku Czech i Słowacji. Ich zobowiązania finansowe zostały podzielone w stosun­ku 2:1, zaś należności’ wobec MFW podzielono tak, jak nowe udziały tych krajów w funduszu, tzn. w stosunku 2,29:1. Po roz­padzie Jugosławii ustalono pewne rozwiązania, ale z powodu wojny ich realizacja jest utrudniona.

Witaj! Jestem Paweł Janiec i jestem księgowym. Bloga piszę dlatego, że od zawsze mnie to pasjonowało. Tematyka finansów jest mi bardzo bliska w codziennym życiu dlatego wpisy opierają się w głównej mierze o moja zawodową wiedzę. Jeśli masz jakieś pytania czy wątpliwości to może mogę Ci pomóc, zostaw tylko kontakt do siebie w formularzu kontaktowym 🙂